આસિસ્ટન્ટ રજીસ્ટ્રાર અને ડેપ્યુટી એકાઉન્ટન્ટની પરીક્ષાની OMR શીટ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો.    |    College Transfer Application    |    Click Here To Download Hall Ticket Ph.D Entrance Test 2021    |    Online Application for Ph.D. Admission    |    Admission 2022-23    |    B.Ed/M.Ed Admission 2021-23 Online Registration and Login    |    Apply for Provisional Admission Eligibility Certificate (PAEC)    |    Apply Re-checking/Re-assessment Online    |    Pay Online University Fees    |    Apply Online Application for Affiliation    |    

પરિપત્ર-૨૯૩૪ : ફેબ્રુઆરી - ૨૦૨૩ માં લેવાનાર નર્સિંગ અને ફીઝીયોથેરાપી અભ્યાસક્રમની (રેગ્યુલર અને રીપીટર) વિવિધ લેખિત પરીક્ષાઓના પરીક્ષા કેન્દ્ર બાબત    |    NOTIFICATION : EXAM/997 Programme of the Bachelor of Physiotherapy Semester-7 (Repeater) Written Examination - February - 2023    |    NOTIFICATION: EXAM/996 Programme of the Second Year M. B. B. S. (New) (Repeater) Practical Examination February, 2023    |    NOTIFICATION : EXAM/995 Programme of the Third Year M. B. B. S. (Old Course) (Part-II) Practical Examination February, 2023    |    પરિપત્ર-૨૯૩૩ : બી.એસસી. સેમેસ્ટર-૧ થી સેમેસ્ટર-૪ ની પ્રાયોગિક પરીક્ષા ફી બાબત.    |    પરિપત્ર-૨૯૩૨ : બી.એડ સેમેસ્ટર -૪ ની વાર્ષિક પાઠ (પ્રાયોગિક પરીક્ષા) શરુ થવાની સંબંધિત માહિતી બાબત.    |    પરિપત્ર-૨૯૩૧ : શ્રી ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટી સંલગ્ન બી.એડ સેમેસ્ટર -૪ ની વાર્ષિક પાઠની પરીક્ષાના સંદર્ભમાં જરૂરી પરીક્ષકોની યાદી બાબત.     |    પરિપત્ર-૨૯૩૦ : પરીક્ષા શુદ્ધિ સમિતિ (UFM/કમિટી) સમક્ષ હિયરીંગમાં ઉપસ્થિત રહેવા અંગે.    |    પરિપત્ર-૨૯૨૮ : બી.એ./બી.કોમ./બી.એસસી. સેમેસ્ટર-૪-૬ તથા એમ.એ./એમ.કોમ./એમ.એસસી. સેમેસ્ટર-૪ અભ્યાસક્રમની સંભવતઃ માર્ચ/એપ્રિલ-૨૦૨૩ માં આયોજિત પરીક્ષાઓના પરીક્ષા આવેદનપત્રો બાબત. (રિવાઈઝ્ડ)    |    પરિપત્ર-૨૯૨૯ : બી.એચ.એમ.એસ અભ્યાસક્રમના પ્રથમ અને દ્વિતીય વર્ષના પરિક્ષા આવેદનપત્ર બાબત.    |    

Prof. Pratapsinh Chauahan

VICE CHANCELLOR

It is with great pleasure and pride I have taken charge as the Vice Chancellor of Shri Govind Guru University, Godhra, Gujarat. I take this opportunity to express my sincere gratitude to Government of Gujarat, especially Shri Vijay Rupani, Hon. Chief Minister of Gujarat and ....Read More


Dr. Anil Solanki

I/C REGISTRAR

It gives me immense pleasure and pride to welcome you to Shri Govind Guru University, Godhra established by Government of Gujarat, Act. No. 24/2015.

The university provides excellent environment of learning and research.

Our objective is to improve the st....Read More


Welcome to Shri Govind Guru University, Godhra (SGGU)

Shri Govind Guru University was established by the Government of Gujarat vide Gujarat Act No. 24/2015. The Head Quarter of the University is Godhra Panchmahals. The Jurisdiction of the University spread over Five District of Gujarat State i.e. Panchmahals, Dahod, Mahisagar, Chhota Udepur and Vadodara (Rural). All the colleges/institutions situated in the above districts are affiliated with this University. At present 172 colleges are affiliated with Shri Govind Guru University.

University Updates
View All